Forumkyrkans vänner

FORUMK_VAN_RGB

För dig som vill att Forumkyrkan ska finnas.

Om du behöver kyrkan så behöver kyrkan dig! Från och med i år, 2013, vill vi att alla aktiviteter ska vara öppna och avgiftsfria – för alla. Och att kyrkan ska sjuda av liv, dagar som kvällar, vardagar som helger.

Då är det också viktigt att du, som brukar kyrkan, har möjlighet att påverka vad vi gör – och hur vi gör det. Och att du som vill ha verksamhet också bidrar ekonomiskt till det, om du har möjlighet.
Därför introducerar vi ”Forumkyrkans Vänner”. Genom att gå med visar du ditt aktiva stöd och tryggar också kyrkans nutid – och framtid. Utan brukarnas engagemang är kyrkan i det närmaste meningslös.

Som vän till kyrkan kommer du inbjudas, ca en gång i halvåret, till en samtalssmiddag kring verksamheter och inriktning. Och det som vännerna beslutar kommer gå rakt in i kyrkans beslutsprocess. Du kan också, via Forumkyrkans Vänner, engagera dig praktiskt och konkret – eller avstå från det och nöja dig med det ekonomiska bidraget.

Medlemskap sker genom att du betalar in en valfri avgift varje halvår, minimum 300 kr, dvs 50 kr per månad. Du kommer få inbetalningskort via mailen.

Du anmäler ditt intresse genom att skriva ett mail till: forumkyrkan@gmail.com.  Ange namn, telefonnummer och eventuell annan mailadress du vill bli kontaktad på.  Ange också om du vill bidra med ett större belopp än 300 kronorna per halvår.

Forumkyrkan är en modern, kristen församling, fylld av aktiviteter och med rum för alla. Genom ett unikt samarbete med Svenska kyrkan i Nacka har vi ekonomisk täckning för drygt hälften av våra kostnader. Resten ska finansieras genom de som använder och gillar kyrkan.

Forumkyrkan har en tydlig – och medveten – ekumenisk, dvs samfundsöverskridande, prägel. Vi tror att god gemenskap, respekt för oliktänkande och ett lågmäld kristen tilltal är vad vår tids människor söker – och behöver. Organisatoriskt är vi fria att utveckla vårt inre liv i den riktning vi gemensamt väljer. Medlemmarna är Forumkyrkans högsta beslutande organ.

(Medlemskap i Forumkyrkans Vänner är inte samma sak som medlemskap i Forumkyrkans församling. Det är en föreningsteknisk skillnad. Du är naturligtvis också välkommen att bli församlingsmedlem. Kontakta pastor Inger Lundberg om det – och om du har andra frågor kring Forumkyrkans Vänner. Telefon 08-718 06 06.)