Forumkyrkans ledning

 Styrelse:

Ordförande: Helene Reduthe

Församlingsföreståndare: Inger Lundberg

Kassör: Birgitta Nordfors Johansson

Ledamot: Sara Sanchez

Kontakt med styrelsen sker bäst via mail:  forumkyrkan@gmail.com

Forumkyrkan har ett stort samarbete med Svenska Kyrkan, Nacka församling, sedan många år.

Samarbetet avser bl a barnverksamheten i kyrkan, lokaler och viss gudstjänstverksamhet.


%d bloggare gillar detta: