Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Välkommen till Forumkyrkan,2019

12 december, 2013

 

På gång i Forumkyrkan

Gudstjänster

Gudstjänster kl. 11.00

20 januari:Gudstjänst med nattvard

3 februari: Gudstjänst med nattvard

17 februari: Små och Stora , minikören

10 mars: Gudstjänst med nattvard

24 mars: Gudstjänst med nattvard

14 april: Små och Stora , minikören

5 maj: Gudstjänst med nattvard

19 maj: Vårkonsert med andakt med bl.a minikören

16 juni :Sommargudstjänst

 

Gudstjänst med stora och små i Nacka kyrka

3 februari kl 15.00

 

Familjelördag  i Forumkyrkan  

 26 januari kl 10.00-13.00

23 februari kl 10.00-13.00

30 mars kl 10.00-13.00

13 april kl 10.00-13.00

4 maj kl 10.00-13.00

 

Cantus Forum:  ”Alla kan sjunga kör”   övar måndagar kl.18.00  . Ledare: Helene Reduthe.  Anmälan görs till Inger Lundberg (forumkyrkan@outlook.com).   Mer info underKören Cantus Forum

Minikör för 4-6 åringar: Terminstart  22 januari  kl 16,30-17.00     Anmälan görs till Inger Lundberg foumkyrkan@outlook.com eller 070-485 70 24      Mer info underBabysång och minikör för 4-5 åringar

Stickcafé: Start 22 januari  kl 13.00     Mer info underStickcafé i Forumkyrkan

Öppna Förskolan: Terminstart  15 januari   Mer info underÖppna förskolan”   OBS! Öppna förskolan är stängd 31 maj samt 6-7 juni

Gudstjänst för gullungar: Varje fredag kl 10.30

Babysång:  Terminsstart  21 januari  , måndag kl 11.00 (från 9 månader) och  måndag kl 13.00  (0-8 mån).  Mer info underBabysång och minikör för 4-5 åringar

Babymassage: Terminsstart  Grupp 1 startar 28 januari, Grupp 2 startar 18 mars, Grupp 3 startar 6 maj.  Måndag kl 10.00- och måndag kl 14.00    Mer info underBabymassage

Spanskagruppen:    Lördagar 11.00-13,00   9 februari, 9 mars, 23 mars, 11maj, 1 juni Mer info underMúsica y juegos en español”

Musiklek på finska: Lördagar kl. 11.00-13.00   19 januari, 16 februari, 16 mars, 4 maj Avslutning i Nacka kyrka

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Från och med den 1 januari 2016 kommer vår pastor Inger Lundberg  att arbeta 50%, vilket kommer innebära att hon inte alltid kommer att vara tillgänglig.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med Inger så kan du alltid maila, forumkyrkan@outlook.com eller kontakta församlingens styrelse, forumkyrkan@gmail.com.

Forumkyrkan är en fri, ekumenisk församling, ansluten till Equmeniakyrkan, och med ett stort samarbete med Svenska kyrkan, Nacka församling.

Vi har kyrkkaffe i samband med söndagsgudstjänsterna.

Vi ses i kyrkan!

De söndagar vi inte har Gudstjänst i Forumkyrkan är du välkommen till Nacka kyrka. Där finns även söndagsskola

Annonser