Babymassage vt 2019

Massage är ett enkelt sätt för dig att fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. Den öppnar dina och ditt barns sinnen och gör er lyhörda för varandra. Det ger ditt barn en bra start i livet! Lämpligt för dig med barn mellan 2 och 8 månader. Kursen håller 5 träffar

Måndagar kl. 10.00   och   14.00
Start 21 januari

Anmäl dig till Sara Sanchez, utbildad instruktör:
072-547 3743 , epost: Sara.Sanchez@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser