Engelsk Musiklek

English music-play wendsdays from 10 pm, start 4/9 for children 0-5 years and parents. Singing start 10.30, after wich we will have tea/coffee, chat and play in english.

Engelsk musiklek onsdag kl 10.00-12.00  med start 4/9 för barn 0-5 år. Sångsamlingen börjar 10.30. Efter den så fikar vi, leker och pratar engelska.

Ledare: Sarah Erskine

Välkomna!

 
.


%d bloggare gillar detta: