Babysång och minikör för 4-5 åringar ht 2018

Babysång
Sång, dans och rutmik för föräldrar med små barn.
Vi sjunger rörelsesånger och sånger med närhet och kontakt.
Höstterminen 2018, start v 36

Måndag kl .11.00 Barn från 9 månader
Onsdag kl 14.00 Barn 3-8 mån

Lokal: Forumkyrkan                               Ledare: Pernilla Agnesund

Anmälan till Pernilla.Agnesund@svenskakyrkan.se eller  073-4613099,

 


Minikör
Sång och musik för barn 4-5 år.
Höstterminen 2018, start 4 september

Tisdagar
kl 16.30-17.00
Lokal: Forumkyrkan
Ledare: Inger Lundberg

Anmälan: forumkyrkan@outlook.com eller 070-485 70 24

 

Annonser