Babysång och minikör för 4-5 åringar vt 2018

Babysång
Sång, dans och rutmik för föräldrar med små barn.
Vi sjunger rörelsesånger och sånger med närhet och kontakt.
Vårterminen 2018, start 22 januari

Måndag kl .11.00 Barn från 9 månader
Onsdag kl 14.30 Barn 3-8 mån

Lokal: Forumkyrkan                               Ledare: Pernilla Agnesund

Anmälan till Pernilla.Agnesund@svenskakyrkan.se eller  073-4613099,Minikör
Sång och musik för barn 4-5 år.
Vårterminen 2018, start 23 januari

Tisdagar
kl 16.30-17.15
Lokal: Forumkyrkan
Ledare: Inger Lundberg

Anmälan: forumkyrkan@outlook.com eller 070-485 70 24


Annonser