Välkommen till Forumkyrkan Ht 2019

12 december, 2013

 

På gång i Forumkyrkan

Gudstjänster

Gudstjänster kl. 11.00

1 september:Gudstjänst med nattvard, Inger Lundberg. Musik: Helene Reduthe

15 september: Gudstjänst, Carl Dahlbäck. Musik: Sarah Erskine

Församlingsmöte: kl. 13.00

6 oktober: Gudstjänst, Carl Dahlbäck Musik: Helen Västberg

20 oktober: Gudstjänst med små och stora. Musik: Minikören, Midikören Pernilla och Sarah E

24 november: Gudstjänst med nattvard Inger Lundberg Musik: Sarah Erskine

1 december: Första adventsgudstjänst med små och stora. Musik: Minikören, Midikören och Cantus Forum.  Helene R, Pernilla, Sarah E, Inger

7 december: Luciafirande med Minikören och Midikören kl 15.00

15 december: Samling vid krubban med små och stora. Inger Lundberg. Musik: Sarah Erskine

Församingsmöte kl. 13.00

 

Familjelördag kl 10.00-13.00:  28 september, 16 oktober, 30 november

Cantus Forum:  ”Alla kan sjunga kör”   övar måndagar kl.18.00  . Ledare: Helene Reduthe.  Körupptakt söndag 1 september kl 12.00 Anmälan görs till Inger Lundberg (forumkyrkan@outlook.com).   Mer info underKören Cantus Forum

Minikör för 4-6 åringar: Terminstart  10 september  kl 16,30      Anmälan görs till Inger Lundberg foumkyrkan@outlook.com eller 070-485 70 24      Mer info underBabysång och minikör för 4-5 åringar

Midikör för 6-8 åringar: Teminstart 12 september kl. 16,30    Mer info underBabysång och minikör för 4-5 åringar

Stickcafé: Start 10 september  kl 13.00     Mer info underStickcafé i Forumkyrkan

Öppna Förskolan: Terminstart  27 augusti  Avslutning  i Nacka Kyrka 6 december kl. 10,30 Mer info underÖppna förskolan

Gudstjänst för gullungar: Varje fredag kl 10.30

Babysång:  Terminsstart  2 september  , måndag kl 11.00 (från 9 månader) och  måndag kl 13.00  (0-8 mån).  Mer info underBabysång och minikör för 4-5 åringar

Babymassage: Terminsstart  Grupp 1 startar 2 september, Grupp 2 startar 7 oktober, Grupp 3 startar 11 november.  Måndag kl 10.00- och måndag kl 14.00    Mer info underBabymassage

Spansk Musiklek:    Lördagar 11.00-13,00   31 augusti, 14 september, 5 oktober, 9 november, 23 november, 7 december. Mer info underMúsica y juegos en español”

Musiklek på finska: Lördagar kl. 11.00-13.00   24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november. Mer info under:  Finsk musiklek / Muskari Hösten 2019

Engelsk Musiklek: Varannan onsdag kl. 10.00-12.00. för barn 0-5år. Sångsamling börjar 10.30 efter den fikar vi, leker och pratar engelska. Start 4 september Mer info under : Engelsk Musiklek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Från och med den 1 januari 2016 kommer vår pastor Inger Lundberg  att arbeta 50%, vilket kommer innebära att hon inte alltid kommer att vara tillgänglig.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med Inger så kan du alltid maila, forumkyrkan@outlook.com eller kontakta församlingens styrelse, forumkyrkan@gmail.com.

Forumkyrkan är en fri, ekumenisk församling, ansluten till Equmeniakyrkan, och med ett stort samarbete med Svenska kyrkan, Nacka församling.

Vi har kyrkkaffe i samband med söndagsgudstjänsterna.

Vi ses i kyrkan!

De söndagar vi inte har Gudstjänst i Forumkyrkan är du välkommen till Nacka kyrka. Där finns även söndagsskola