Välkommen till Forumkyrkan, 2017

12 december, 2013

 

På gång i Forumkyrkan

Gudstjänster höstterminen 2017

20/8 kl.11.00  Gudstjänst

3/9 kl.11.00 Gudstjänst med små och stora, Kyrkkorv och fika

24/9 kl 11.00 Gudstjänst, Cantus Forum, Helen Reduthe, Inger Lundberg, Kyrkkaffe

1/10 kl 11.00 Gudstjänst med små och stora, ”Änglasöndag”. Minikören, Helen Västberg, Inger Lundberg. Kyrkkorv och fika

22/10 kl 11.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe,       Kl. 13.00 Församlingsmöte

12/11 kl.11.00 Gudstjänst med små och stora

26/11 kl.11.00 Gudstjänst

3/12 kl.11.00 Gudstjänst med små och stora. Minikören medverkar

17/12 kl.11.00 Samling vid krubban

Cantus Forum: Terminstart 4 september kl 18.00 mer info under ”Kören Cantus Forum

Minikör för 4-6 åringar: Terminstart 5 september kl 16,30  anmälan görs till Inger Lundberg foumkyrkan@outlook.com eller 070-485 70 24     mer info under ”Babysång och minikör för 4-5 åringar

Stickcafé: Start 5 september kl 13.00 mer info under ”Stickcafé i Forumkyrkan

Öppna Förskolan: Terminstart 28 augusti mer info under ”Öppna förskolan

Babysång: Terminstart 29 augusti kl 10,30 (10-18 mån) och kl 12.30 (0-9 mån) mer info under ”Babysång och minikör för 4-5 åringar

Babymassage: Start 4/9,9/10,13/11 kl 13.00 mer info under ”Babymassage

Gudstjänst för gullungar: 26/9, 24/10, 28/11 kl 10.30 mer info under ”Gudstjänst för Gullungar

Finsk musiklek: 2/9, 30/9, 21/10, 11/11, 2/12 kl 11.00 mer info under ”Finsk musiklek / Muskari Hösten 2017

Spanskagruppen: 9/9, 23/9, 7/10, 28/10, 18/11, 9/12 kl 11.00 mer info under ”Música y juegos en español”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Från och med den 1 januari 2016 kommer vår pastor Inger Lundberg  att arbeta 50%, vilket kommer innebära att hon inte alltid kommer att vara tillgänglig.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med Inger så kan du alltid maila, forumkyrkan@outlook.com eller kontakta församlingens styrelse, forumkyrkan@gmail.com.

Forumkyrkan är en fri, ekumenisk församling, ansluten till Equmeniakyrkan, och med ett stort samarbete med Svenska kyrkan, Nacka församling.

Vi har kyrkkaffe i samband med söndagsgudstjänsterna.

Vi ses i kyrkan!

De söndagar vi inte har Gudstjänst i Forumkyrkan är du välkommen till Nacka kyrka. Där finns även söndagsskola

Annonser